تجهیزات جانبی

گرد آینه بالا
30" دور
گرد آینه بالا
60" دور
گرد آینه بالا
72" دور
آرک بزرگ اکریلیک
9ftW x 8ftH | پاک کردن اکریلیک
علاوه بر کامل برای یک راه قوس خیره کننده
Show More

© 2017 Mohani Event Design.

All Rights Reserved.

  • https://www.youtube.com/channel/UC7L
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Pinterest Icon

Mohani Event Design

t: 778.389.2114

e: info@mohanieventdesign.com

SHOWROOM

7989 Enterprise Street

Burnaby, BC V5A 1V5

By Appointment Only