مبلمان سالن

میز کنار تلیه سفید
20" x 20" اندازه
میز کنار تلیه سفید
42" | بیضی شکل
میز کنار تلیه سفید
42" x 30" اندازه
جدول کوکتل طلایی
آینه بالا | پایه طلائی" 42 "H |
صندلی سالن
چای | رنگ سفید
مواد | پارچه کتانی ایتالیایی، نقره ای از جنس استیل ضدزنگ
Show More

به زودی

به زودی

به زودی

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram

Tel | 778.389.2114   Email | events@mohanieventdesign.com 

 © 2017 Mohani Event Design. All Rights Reserved.